Search
Close this search box.
ส.สุนันท์ รับซื้อซากรถ

ต่อภาษีรถออนไลน์

ล้ำไปอีกขั้น! 3 ขั้นตอน การชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์ รอรับที่บ้านได้เลย. 3 ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า และใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีที่บ้าน หมดปัญหาติดวันหยุดยาวต่อภาษีไม่ทัน.
ต่อภาษีรถออนไลน์

เป็นที่ทราบกันดีว่ากฎหมายกำหนดให้รถทุกคันที่จะนำมาใช้งานบนท้องถนนได้จะต้องจดทะเบียนถูกต้อง และต้องมีการชำระภาษีรถประจำปีทุกปี

โดยวันครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีของรถแต่ละคันจะไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับวันจดทะเบียนของรถคันนั้นๆ
กรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำการวางแผนชำระภาษีรถประจำปี เพื่อให้เจ้าของรถเตรียมการและสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีได้ทันเวลาอย่างง่ายดายเพียง 3 ขั้นตอน โดยทุกวันนี้สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมขนส่งทางบกได้แล้ว
และที่สำคัญเอกสารต่างๆ ทั้งนี้ เครื่องหมายการเสียภาษี จะถูกส่งไปที่บ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถเป็นอย่างมาก.

3 ขั้นตอนที่ต้องทำผ่านช่องทางออนไลน์มีดังนี้
1. ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปี
2. เตรียมเอกสารหลักฐาน
3. ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า.

ทั้งนี้ การชำระภาษีรถประจำปีล่าช้าจะมีค่าปรับร้อยละหนึ่งต่อเดือน และหากไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี
ติดต่อกันเกิน 3 ปี จะส่งผลให้ทะเบียนรถถูกระงับทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนรถได้ ทั้งการโอนเปลี่ยนชื่อ
แจ้งเปลี่ยนสี แก้ไขรายการคู่มือรถ เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากในภายหลัง ดังนั้นเจ้าของรถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน.

ส่วนเจ้าของรถที่หยุดใช้รถ เลิกใช้รถ หรือรถชำรุดสูญหาย เป็นเหตุให้รถใช้งานไม่ได้ทุกกรณี ให้แจ้งการไม่ใช้รถ
ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ เพื่อไม่ให้มีภาระต้องชำระภาษีประจำปี

Picture of adminsunun

adminsunun

Leave a Replay

About Me

ส.สุนันท์ รับซื้อรถเก่า

รับซื้อซากรถ รับซื้อรถมือสอง รถอุบัติเหตุ รถเสียไม่อยากซ่อม รับซื้อรถเก่าผุพัง ไม่ว่าจะเก่า หรือใหม่
เรารับทุกสภาพ เปลี่ยนรถเก่าเป็นเงินสดได้ในทันที

พร้อมทีมงานเคลื่อนย้ายมืออาชีพ
ลูกค้าไม่ต้องเหนื่อยย้ายเอง
โทร.089 992 7070 (นุ้ย)
ส.สุนันท์ รับซื้อซากรถ
พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชม.

เปลี่ยนรถเก่า รถไม่ได้ใช้

Recent Posts

Follow Us

ส.สุนันท์ รับซื้อรถเก่า

Sign up for our Newsletter